2263022400 Ιωάννου Σακελλαρίου 80, Βίλια panosntou@hotmail.com